Ting & sager  >  Nattergalsk Ordbog

I dette mindre opslagsværk finder du en oversigt over de mest anvendte jyske ord, som indgår i De Nattergales numre.
Ordene er stavet fonetisk, dvs. på den måde de udtales, hvorefter en oversættelse/forklaring følger.
Ordbogen er under rivende udvikling, og vil blive opdateret løbende! Tilføjelser til ordbogen modtages gerne.

A

A  Jeg
Arbe'd  Arbejde
A'ter  Efter
Aw  Af
Awten  Aften

B

Bette  Lille
Berlder  Billeder
Blywe (blywer, blew, blew'n)  Blive
Broj  Brød
Bur  Bord / bor

C

D

Daw  Dag
Di'  Din / dit
Djer'  Deres
Do  Du
Dæjlig  Dejlig
'et  Det

E

F

Fjæ'te  Fedtet
Få'n / få't  Fået (før-nutid af "at få")

G

Gaw'n  Gået (før-nutid af "at gå")
Gjor'  Gjort (før-nutid af "at gøre")
Gyre  Gøre

H

Haw'  Have (en haw', æ haw')
Hiel  Hel / helt
Housk  Huske
Hunnar  Honning
Hur  Hoved
Hå'd  Havde (datid af "at have")
Hår  Har

I

Igellem  Igennem (i nogle sammenhænge er tendensen, at N erstattes med L, fx "igellem", "tag dig sammel", "Prebel Kristelsen")

J

Jen  En / Et
Jer'  Jeres

K

Kjende  (kjendt', kjendt) Kende
Kjor'  Kørte / Kørt
Kjød  Kød
Kjøwenhavn  København
Klaw'  Klage
Kurn'  Kone
Kyre  Køre
Kywe / Kjøwt  Købe / Købt

L

Law'  Lave
Leg'n  Ligget / Lagt
Le'r  Ligger / Lægger
Lowt  Loft
Låwt  Lugt

M

Manne  Mange
Maw'  Mave (en maw', æ maw')
Mi'  Min / mit
Mjen' (mjent', mjent)  Mene
Møj  Meget

N

Nie  Ned, nede
Njah  Sammenføjning af "ja" og "nej" (velegnet ved besvaring af uønskede spørgsmål)
No  Nu
No'ed  Noget
Nø'j  Noget
Når  Nar

O

O  På

P

Purs'  Pose
Purs'gris  Posegris (ganske lille gris, som kan transporteres i pose)

R

Rår  Rar

S

Sie  Se
Sjel  Selv
Skie'  Sket (før-nutid af "at ske")
Skurl  Skole
Slaw   Slog (datid af "at slå")
Slaw'n   Slået (før-nutid af "at slå")
Stur  Stor
Sturl  Stol
Surl  Sol
Swo't  Sort
Sæj'  Sige
Så'n  Sådan
Sår'  Sagt

T

Taw  Tog (datid af "at tage")
Tawn  Taget (før-nutid af "at tage")
Ten't  Tænkte (datid af "at tænke") / Tænkt (før-nutid af "at tænke")
Trower  Tror
Tøws (tø'd)  Synes (syntes)

U

Underbowser  Underbukser

V

Vawler  Vabler

W

Wonnemand  En mand, der leverer ornesæd til inseminering af søer
Wos  Os
Wost  Ost
Wær'n  Været

X

Y

Z

Æ

Æ  Bestemt form ifm. substantiv (fx "Æ kurn'")
Æ' / Æt  Ikke
Æwl'  Æble

Ø

Ørre  Øre

Å

Å  At

DE NATTERGALE - DET ER BÅR’ DÆJLIG!
Den knaldhamrende uofficielle fanside
Webmaster: Jens Nørkjær
Kontakt: webmaster@nattergale.dk

Chart.dk