Fyraften

(De Nattergale)

- Nå, fik I så no'ed lavet i daw?!

- Jo, vi fik en hel del o æ bord.

- Ja, I fik vel nogen bajere o æ bord, ka' a forestille mig!

- Nåh ja, altså, en enkelt øl ska' der da til for og holde æ pendul i sving...

- Ja, a kender di' pendul! Den ska' ha' en øl hver halve time, ellers så går'n hiel i stå!

- Ja, ja, ja, ja - nu behøver du jo heller æt ligefrem og udlevere mig o grammofonplade, vel..?