Av, av, av, av!

(Carsten Knudsen)

Vågnet op i morges
Av, av, av, av!
Vågnet op i morges
Av, av, av, av!
Vågnet op i morges
Og så gik jeg seng